Dla służb

Najważniejsze informacje dla służb ratowniczych

Karta Ratownicza jest uproszczonym schematem pojazdu, na którym są zaznaczone wszystkie elementy, o których wiedza może być wykorzystana do przyspieszenia akcji ratowniczej.

 

Jak postępować:

1. Lokalizacja nalepki informacyjnej – róg przedniej szyby

  • Nalepka informacyjna dystrybuowana w Polsce zawsze znajduje się na przedniej szybie pojazdu, najczęściej w dolnym rogu po stronie kierowcy. Wzór nalepki jest przedstawiony poniżej.

20220407_114012

2. Lokalizacja Karty Ratowniczej – osłona przeciwsłoneczna kierowcy

  • Użytkownicy oraz punkty wydawania Kart są instruowani, że jedynym miejscem, w którym służby ratownicze będą szukać schematów zawartych na Kartach Ratowniczych jest osłona przeciwsłoneczna kierowcy.

20220408_123119

3. Piktogramy – ustandaryzowana informacja graficzna

  • Poniżej są zamieszczone piktogramy najczęściej pojawiające się na Kartach Ratowniczych, piktogramy są ustandaryzowane i powtarzają się na Kartach Ratowniczych różnych producentów. Poniżej najczęściej występujące piktogramy, mogą pojawiać się również inne, właściwie opisane przez producenta.

4. Dodatkowe uwagi – zagraniczne wzory Kart Ratowniczych

  • Akcja jest projektem ogólnoeuropejskim, Karty mogą występować również w innych językach, jednak zawsze bazują na takim samym schemacie i zestandaryzowanych piktogramach. Poniżej wzory pozostałych wzorów nalepki informacyjnej stosowanej w innych krajach.

Right Menu Icon