Zostań Autoryzowanym punktem akcji

Zostań autoryzowanym punktem akcji

Uczestnikiem akcji może zostać każdy podmiot profesjonalnie zajmujący się sprzedażą oraz serwisowaniem pojazdów. Warunkiem zostania uczestnikiem jest akceptacja niniejszego regulaminu:

Uczestnik akcji zobowiązuje się do:

1. informowania swoich klientów o założeniach akcji „Karta Ratownicza w pojeździe”
2. przeszkolenia pracowników w zakresie celów akcji
3. nieodpłatnej dystrybucji do zainteresowanych klientów Kart Ratowniczych oraz nalepek informacyjnych

Right Menu Icon