Straż Graniczna wyposaży samochody w Karty Ratownicze

NSZZ FSG dba nie tylko o bezpieczeństwo na granicach naszego kraju, ale również o bezpieczeństwo drogowe! Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG im. Powstania Warszawskiego zdecydował o przystąpieniu do akcji „Karta Ratownicza w pojeździe”. Głównym celem akcji jest usprawnienie działań ratowniczych, które mogą mieć wpływ na przyspieszenie akcji wydostania poszkodowanych z wraku samochodu biorącego udział w poważnej kolizji. Karty Ratownicze jako inicjatywa ogólnoeuropejska, zawierają ustandaryzowane informacje potrzebne do sprawnego przeprowadzenia czynności ratunkowych. W związku z przystąpieniem do akcji ZO NSZZ FSG przy NwOSG, w Karty Ratownicze zostały zaopatrzone pojazdy służbowe i prywatne mundurowych.

Związkowcy aktywnie wspierają bezpieczeństwo na polskich drogach i przyłączają się do akcji „Karta ratownicza w pojeździe” wdrażając Karty we flocie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na polskich drogach służby ratunkowe podejmują rocznie tysiące interwencji spowodowanych wypadkami drogowymi. Sprawne przeprowadzenie akcji utrudnia zróżnicowanie modeli pojazdów, które są skonstruowane w rozmaity sposób. Dzięki Kartom Ratowniczym ekipy ratunkowe nie muszą każdorazowo zastanawiać się nad konstrukcją danego modelu, a co za tym idzie są w stanie przyspieszyć akcję wydostania poszkodowanych z wraku nawet o 30%. Doskonale wiedzą o tym przedstawiciele Straży Granicznej.

Karta Ratownicza to zestandaryzowana informacja umieszczona na kartce formatu A4, która przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami tj. umiejscowienie wzmocnień karoserii, rozmieszczenie poduszek bezpieczeństwa, umiejscowienie akumulatora i zbiornika paliwa, czy gazowych napinaczy pasów. Zdecydowanie bardziej obszerne są Karty Ratownicze przygotowane dla pojazdów o napędach alternatywnych – elektrycznych, hybrydowych czy nawet wodorowych. Karty do takich samochodów to w praktyce kilka stron będących graficzną instrukcją, przedstawiające w możliwe skondensowany sposób informacje dotyczące prowadzenia akcji w danym pojeździe.

Do akcji może za darmo przystąpić każdy kierowca. Na stronie kartyratownicze.pl znajduje się baza Kart Ratowniczych najpopularniejszych marek pojazdów, spośród których można wybrać model użytkowanego auta. Karty można otrzymać także u lokalnego dealera marki swojego samochodu. Należy przy tym pamiętać o naklejce informacyjnej, którą przykleją się w lewym dolnym rogu przedniej szyby samochodu. Jest ona informacją dla służb o tym, że w pojeździe znajduje się Karta Ratownicza. Informacje dotyczące konkretnego modelu pojazdu należy umieścić za osłoną przeciwsłoneczną kierowcy. Takie oznakowanie auta może skrócić czas działania służb ratowniczych nawet o 30%, a co za tym idzie, uratować ludzkie życie.

Mamy nadzieję , że Karty Ratownicze nigdy nie będą musiały być wykorzystane. Ale jak wiemy, wypadki się zdarzają i ta żółta naklejka na szybie pojazdu może ułatwić zadanie ratownikom, a tym samym uratować komuś życie. Rolą związków zawodowych jest też dbałość o bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy i pracowników w czasie służby i poza nią. Mamy nadzieję, ze uda nam się w szybkim czasie wyposażyć w Karty Ratownicze wszystkie pojazdy służbowe, a akcja zostanie również rozszerzona na pojazdy prywatne. – Robert Lis przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Karty Ratownicze można odebrać w biurze Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG oraz w Zarządach Terenowych NSZZ FSG.

Akcja Karta Ratownicza w pojeździe jest prowadzona od 2014 roku przez Związek Dealerów Samochodów, Państwową Straż Pożarną i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Od tamtej pory do akcji przyłączyły się setki firm i organizacji. Cieszymy się, że to co robimy doceniają też służby mundurowe i to nie tylko Straż Pożarna. Dołączenie do akcji przez ZO NSZZ FSG z Nadwiślańskiego Oddziału SG jest dla nas bardzo ważne, jest to potwierdzenie słuszności naszego wysiłku wkładanego w promowanie akcji. Mamy nadzieję, że za tym przykładem pójdą pozostałe oddziały Straży Granicznej, jak również inne służby mundurowe. – dodał Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów, organizacji współprowadzącej akcję „Karta Ratownicza w pojeździe”.